Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Důležité informace

sekretariát: 777 914 021
sborovna: 777 914 037
školní jídelna: 777 914 024
ZŠ Hamrska: 777 914 205
Provoz školy o hlavních prázdninách
26.06.2021
Hlavní školní prázdniny začínají ve čtvrtek 1. 7. 2021 a končí v úterý 31. 8. 2021. V této době není v provozu mateřská škola Hamrska, školní družina a základní škola.
Prázdniny začínají
26.06.2021
Končí školní rok 2020/2021, který výrazně ovlivnila epidemie onemocnění covid. Byl to složitý rok pro žáky, jejich učitele i rodiče. Všem jim patří uznání a dík. Přejeme našim deváťákům hodně úspěchů na nových školách. Již nyní se těšíme na nové prvňáčky a žáky, kteří k nám přestupují z okolních malotřídních škol. Přejeme všem prázdniny plné nových zážitků a věříme, že se všichni sejdeme 1. září opět prezenčně ve škole. Hezké prázdniny! vedení školy a pedagogický sbor
Informace o úplatě v mateřské škole 2021/2022
26.06.2021
Pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za pobyt v mateřské škole na 300 Kč/měsíc. Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy poslední pracovní den v příslušném probíhajícím měsíci a je platí současně se zálohou na stravné. Platba probíhá převodem na běžný účet vedený u České spořitelny č. 35 - 963878369/0800. Každému dítěti je přidělen jedinečný variabilní symbol.
Zajištění pomůcek pro školní rok 2021/2022
26.06.2021
Pro příští školní rok škola zajišťuje pomůcky centrálně. Pomůcky jsou již objednané. Jedná se o pracovní sešity, školní sešity, desky na portfolia a další pomůcky. Všichni žáci obdrží dané pomůcky hned v září 2021 společně s jejich výpisem a částkou k zaplacení. Pomůcky se tedy budou platit v průběhu měsíce září. Kdo bude žádat o platbu přes Úřad práce, čtěte pokyny dále v článku.
Vyšel školní časopis
23.07.2021
V rámci projektu SVVH II žáci pod vedením pana učitele Cahy tvoří školní časopis. Poslední číslo školního roku 2020/2021 právě vyšlo.
Takhle tvoříme ve 4.B
23.06.2021
Ukázka prací žáků ze 4.B
Školní výlet 4.B s návštěvou muzea
23.06.2021
Žáci 4.B navštívili muzeum ve Vysokém nad Jizerou, kde si se zájmem prohlédli celou expozici. Pak se občerstvili ve vyhlášené cukrárně a pohráli na dětském hřišti. I přes ochlazení byl výlet velmi zdařilý.
Exkurze do Pekárny Jan Mašek na Smržovce
23.06.2021
Ve středu 16.6.2021 absolvovali žáci pátých ročníků exkurzi spojenou s besedou ve firmě Pekárna Jan Mašek na Smržovce. Akce proběhla v rámci podkativity Kariérové poradenství v projektu Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II.