Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Tisknout
Mapa webu

Formuláře ke stažení

Vloženo: 6.4.2016 | Zobrazeno: 14141x
Vážení rodiče, pro zrychlení jednání se školou doporučujeme využívat níže uvedené formuláře. V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout a přinést vyplněný, rádi vám pomůžeme s jeho vyplněním přímo ve škole.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024_25 (Velikost: 119.01 kB).  Tento formulář použijte pro zápis k předškoln ímu vzdělávání. Nezapomeňte přiložit kopii rodného listu.

 

Plná moc (Velikost: 65.15 kB) k zastoupení zákonných zástupců (rodičů) při vyzvednutí dítěte (dětí) z MŠ.

 

Zápis do 1. ročníku (Velikost: 182.62 kB). Tento formulář použijte při zápisu k povinné školní docházce, tj. do 1. ročníku - pro obě školy Hamrska i Velké Hamry 541.

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 57.57 kB). V případě žádosti o odklad nástupu k povinné školní docházce, použijte tento formulář. Nezapomeňte přiložit vyjádření poradenského zařízení a lékaře, bez těchto příloh není možné o odkladu rozhodnout.

 

Přestup žáka z jiné školy (Velikost: 64.5 kB)    Tento formulář použijte při přestupu žáka z jiné školy do naší školy jako žádost o přestup. Stejný formulář používají rodiče žáků, kteří k nám přestupují z malotřídních škol z okolí do 5., popřípadě 6. ročníku.

  

Potvrzení o studiu UP (Velikost: 92.37 kB)  Potvrzení o docházce žáka do školy pro jednání s Úřadem práce.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více než 1 den (Velikost: 192.34 kB)   V souladu se školním řádem je zákonný zástupce povinen, pokud ví, že žák z různých důvodů nebude přítomen ve škole přítomen po dobu delší než 1 den (s výjimkou nemoci) požádat ředitele školy o uvolnění. Prosím používejte s dostatečným předstihem náš formulář, který předejte třídnímu učiteli. Ten zajistí vyjádření vyučujících a předá k podpisu ředitelce školy. 

 

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání (Velikost: 186.25 kB)    Žák, který opakoval některý ročník základní školy, může prostřednictvím svého zákonného zástupce požádat o pokračování v zákaldním vzdělávání, aby si dokončil základní vzdělání (úspěšné absolvování 9. ročníku). Použijte níže uvedený formulář.

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu TV (Velikost: 188.72 kB)   Ze zdravotních důvodů může ředitelka školy na základě doporučení lékaře uvolnit žáka z vyučování tělesné výchovy. Při žádosti použijte níže uvedený formulář. Musí obsahovat doporučení lékaře. Platí i pro dílčí uvolnění např. z plavání, či jiných specifických činností.

 

Potvrzení o docházce do školy (Velikost: 38.19 kB)   Běžné potvrzení o docházce do školy. Neplatí pro Úřad práce.

 

Žádost o odškodnění školního úrazu (Velikost: neznámá)   Při školním úrazu může zákonný zástupce (rodič) požádat o odškodnění prostřednictvím školy. K tomu využijte formulář žádosti. Musí být doložena lékařskou zprávou a podána do 3 dnů od pojistné události.

 

Žádost o osvobození od úplaty za vzdělávání dítěte ve školní družině (Velikost: 29 kB) v mimořádných případech může na žádost zákonného zástupce ředitel školy poplatek prominout.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.