Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Tisknout
Mapa webu

Formuláře ke stažení

Vloženo: 6.4.2016 | Zobrazeno: 9572x
Vážení rodiče, pro zrychlení jednání se školou doporučujeme využívat níže uvedené formuláře. V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout a přinést vyplněný, rádi vám pomůžeme s jeho vyplněním přímo ve škole.

Zápis do 1. ročníku (Velikost: 182.47 kB)   Tento formulář použijte při zápisu k povinné školní docházce, tj. do 1. ročníku - pro obě školy Hamrska i Velké Hamry 541.

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 57.79 kB)  V případě žádosti o odklad nástupu k povinné školní docházce, použijte tento formulář. Nezapomeňte přiložit vyjádření poradenského zařízení a lékaře, bez těchto příloh není možné o odkladu rozhodnout.

 

Přestup žáka z jiné školy (Velikost: 64.5 kB)    Tento formulář použijte při přestupu žáka z jiné školy do naší školy jako žádost o přestup. Stejný formulář používají rodiče žáků, kteří k nám přestupují z malotřídních škol z okolí do 5., popřípadě 6. ročníku.

  

Potvrzení o studiu UP (Velikost: 92.37 kB)  Potvrzení o docházce žáka do školy pro jednání s Úřadem práce.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více než 2 dny (Velikost: 191.36 kB)   V souladu se školním řádem je zákonný zástupce povinen, pokud ví, že žák z různých důvodů nebude přítomen ve škole přítomen po dobu delší než 2 dny (s výjimkou nemoci) požádat ředitele školy o uvolnění. Prosím používejte s dostatečným předstihem náš formulář, který předejte třídnímu učiteli. Ten zajistí vyjádření vyučujících a předá k podpisu ředitelce školy. 

 

Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání (Velikost: 186.25 kB)    Žák, který opakoval některý ročník základní školy, může prostřednictvím svého zákonného zástupce požádat o pokračování v zákaldním vzdělávání, aby si dokončil základní vzdělání (úspěšné absolvování 9. ročníku). Použijte níže uvedený formulář.

 

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu TV (Velikost: 188.72 kB)   Ze zdravotních důvodů může ředitelka školy na základě doporučení lékaře uvolnit žáka z vyučování tělesné výchovy. Při žádosti použijte níže uvedený formulář. Musí obsahovat doporučení lékaře. Platí i pro dílčí uvolnění např. z plavání, či jiných specifických činností.

 

Potvrzení o docházce do školy (Velikost: 38.19 kB)   Běžné potvrzení o docházce do školy. Neplatí pro Úřad práce.

 

Žádost o odškodnění školního úrazu (Velikost: 187.13 kB)   Při školním úrazu může zákonný zástupce (rodič) požádat o odškodnění prostřednictvím školy. K tomu využijte formulář žádosti. Musí být doložena lékařskou zprávou a podána do 3 dnů od pojistné události.