Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Tisknout
Mapa webu

Zápis k povinnému školnímu vzdělávání je 12.dubna 2022

Ředitelka školy stanovuje termín zápisu k povinnému školnímu vzdělávání na 12. dubna 2022. Zápis k základnímu vzdělávání proběhne tradičně, tj. za účasti dětí. Zápis bude probíhat na obou školách od 14:00 do 17:00.

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

K záspisu jdou povinně všechy děti, které dosáhnou k 31.8.2022 6 let a ty děti, kterým byl povolen v loňském roce odklad povinné školní docházky.

 

K zápisu k základnímu vzdělávání je třeba předložit vyplněný formulář (Velikost: 181.51 kB), ve kterém jsou uvedeny zákonem předepsané údaje a prostá kopie rodného listu.

Pokud zákonní zástupci žádají o odklad začátku povinné školní docházky, musí ke dni zápisu podat žádost o odklad na předepsaném formuláři (Velikost: 60.06 kB), jehož součástí je vyjádření školního poradenského pracoviště a dětského ošetřujícícho lékaře. Bez těchto dokumentů nemůže ředitelka školy o žádosti o odklad rozhodnout.

 

Škola přijímá žáky do 1. ročníku na obou pracovištích, tj. v malotřídní škole na Hamrskách a ve "velké" škole Velké Hamry 541, kde bude otevřena jedna, popřípadě dvě první třídy dle počtu žáků, kteří budou zapsáni.

 

Kritéria přijetí:

V případě převisu žádostí nad kapacitou školy přijímá škola přednostně žáky s trvalým pobytem ve Velkých Hamrech.  Jako další kritérium v pořadí je uplatněna přednost sourozence ve škole.

Další kritéria škola nevypisuje.

 

V případě překročení kapacity je u žáků bez trvalého pobytu ve Velkých Hamrech výběr proveden losováním.

 

Přijímání dětí cizinců bez trvalého pobytu (např. se statutem uprchlíka) se bude řídit aktuálními pokyny MŠMT a dalších státních orgánů.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.