Město Velké Hamry http://www.velke-hamry.cz/ 

Liberecký kraj  http://www.kraj-lbc.cz/ 

MŠMT http://www.msmt.cz/

 

Aplikace: testy, procvičování 

www.proskoly.cz 

https://www.vcelka.cz/cs/

 

Odkazy
Kotva

Děkujeme všem sponzorům naší školy a vážíme si jejich podpory!

Aktivity školy podpořili:

firma Technosklo Držkov, firma SOLIA, spol. s r.o., Jan Mašek - pekařství,  Jaroslav Tomáš -Řeznictví - uzenářství, Sbor dobrovolných hasičů Černá říčka, Jaroslav Zeman - Detoa, firma Šolc konstrukce s.r.o., pan Milan Pilát, pan Petr Štrojsa a firma STR.ANGEL s.r.o., SIZ s.r.o., CNC-Z s.r.o. pan Petr Miček, paní D. SedláčkováMUDr. Zdeňka  Dobiášová, pan Břetislav Brůna, pan Zdeněk Vedral, pan Luděk Röschenthaler, paní MUDr. Hýsková.

Sponzoři

Bazén pro veřejnost

Bazén je otevřen pro veřejnost každou středu od 16:00 do 19:00 v období ŘÍJEN - KVĚTEN.  

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

 

Kondičně – rehabilitační cvičení ve školním bazénu

     Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie – Eva Čermáková, vám nabízí kondičně – rehabilitační cvičení v bazénu při ZŠ Velké Hamry. Cvičení působí pozitivně na srdečně-cévní, dýchací a lymfatický systém, zlepšení imunity, udržení a zlepšení fyziologické kloubní pohyblivosti, snížení tělesné váhy, zvýšení svalové síly a vytrvalosti. Kontaktní informace: tel. 721 004 108, cermakova.fyzio@gmail.com.

     • Každou středu mezi 18. a 19. hodinou

     • délka cvičení: 45 minut.

     • Počet cvičících: max. 15 dospělých

     • Cena cvičení: 50 Kč/osoba + vstupné do bazénu

 

Pronájem sportovišť

Nabízíme jednorázový i pravidelný pronájem malé i velké tělocvičny a bazénu. Vzhledem k zájmu je třeba termíny dohodnout s předstihem telefonicky nebo osobně v kanceláři školy na tel. 777 914 021

 Ceny pronájmu:

  • Malá tělocvična (gymnastická)      200 Kč/hod 
  • Velká tělocvična (míčové hry)    200 Kč/hod
  • Bazén     600 Kč/hod
Pro veřejnost
Aktuality
Odběr obědů ve školní jídelně od 14.10.
13.10.2020

Zveřejňujeme aktuální nformace ke školnímu stravování. Žáci mají nárok na odběr obědů ve školní jídelně i v době distanční výuky. Podle pokynů žáci a zaměstnanci školy mohou konzumovat jídlo v jídelně. Rovněž je možné vyzvednout jídla do vlastní nádoby, např. rodiče pro více dětí najednou.
Dnes na další dny všechny děti odhlásíme z odběru. 

Rodiče, kteří mají zájem, aby se žáci stravovali ve školní jídelně, nebo si chtějí odnést jídlo domů, se musí znovu přihlásit. Výdej obědů bude mezi 13 - 14:15 hodinou.

 
Cizí strávníci nemohou konzumovat jídlo ve školní jídelně, mohou si ho však odnést ve vlastních nádobách.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

Zajištění výuky pro žáky, kde rodiče jsou zaměstnáni v IZS
13.10.2020

Vláda ČR nařídila krajům určit školu, která bude zajišťovat dohled a výuku pro děti a žáky od 3 -10 let, jejichž rodiče pracují v IZS. Škola pro naši spádovou oblast nebyla zatím určena. Informaci zveřejníme ihned, jak ji získáme.

Děkujeme za trpělivost

vedení školy

Vyšel Zpravodaj školy č.1 2020/2021
25.9.2020

Přinášíme nové číslo občasníku - Zpravodaje ZŠ, ve kterém přinášíme aktuální informace ze života školy a další informace pro širokou veřejnost. Ke stažení Zpravodaj č.1  (Velikost: 1.47 MB)

Změny cen obědů od září 2020
1.9.2020

S ohledem na zdražování vstupních potravin, zejména zeleniny, jsme nuceni upravit kalkulace našich obědů ve školní jídelně Velké Hamry 541 (velká škola). Děti od 7 do 10 let 27 Kč, děti od 11 do 14 let 30 Kč, starší děti 15 + 35 Kč. Cizí dospělí strávníci 67 Kč. Nové ceny jsou platné od září 2020.

Děkujeme za pochopení

Školní časopis - Školní drbna č. 9 (červen 2020)
23.6.2020

>>čtěte zde<< (Velikost: 2.26 MB)

ŠKOLNÍ DRBNA Č. 8
16.4.2020

Nové číslo školního časopisu

(březen 2020)

>>zde<< (Velikost: 2.59 MB)

Využívejte aplikaci Včelka pro rozvoj nejen čtení
18.3.2020

Podporu při nastavování online cvičení v aplikaci Včelka poskytuje naše speciální pedagožka Mgr. Lenka Kořínková. Kontakty: lenka.korinkova@zsvelkehamry.cz a tel. 602411462. 

ŠKOLNÍ DRBNA Č. 7
21.1.2020

Nové číslo školního časopisu

(leden 2020)

klikněte na obrázek

(titulní stranu časopisu) 

Zpravodaj ZŠ a MŠ
16.12.2019

Vánoční číslo školniho občasníku týkajícího se vzdělávání na naší škole si můžete přečíst v příloze. 

Zpravodaj-zs-c1-12-19-20.pdf (Velikost: 610.53 kB)

ŠKOLNÍ DRBNA Č. 6
17.6.2019

Nové číslo školního časopisu

ke stažení zde (Velikost: 3.69 MB)

(červen 2019)

 
 
Mapa webu
A
A
A

Ukončené projekty OP VVV

Vloženo: 23.3.2017 | Zobrazeno: 1060x
Naše škola se podílela na těchto projektech z OP VVV:

Projekt Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech  CZ.02.3.61/0.0./0.0/16_021/0004504 je spolufinancován Evropskou unií. Škola ho realizuje jako partner Města Velké Hamry v termínu od 1.8.2017 do 31.7.2020.

Projekt byl zaměřen na sociální integraci dětí a žáků včetně začleňování romských žáků do vzdělávání.V rámci projektu škola realizovala aktivity zaměřené na podporu žáků, rodičů a pedagogů školy. Jednalo se zejména o doučování žáků, volnočasové aktity pro žáky školy, podpora karierového poradenství, spolupráce se školami, rodičovské kavárny a workshopy pro rodiče a podpora pedagogů externími odborníky.

Cílem bylo snížit školní neúspěšnost žáků a připravit je k dalšímu vzdělávání na středních školách. tj. zajistit podporu žákům v ZŠ tak, aby nedocházelo k jejich selhávání ve vzdělávání a předčasnému opuštění vzdělávacího systému, primárně dokončit základní vzdělání. Vytvořit proinkluzivní prostředí v ZŠ, a to formou podpory v oblasti personální vytvořením pozic koordinátora inkluze pro obec a pro školu, nastavit podporu žákům formou doučování a rozvíjet inkluzivní prostředí formou vhodně zvolených volnočasových aktivit - kroužků. Poskytnout podporu pedagogickým pracovníkům při uplatňování inkluzivních opatření, a to poznáním příkladů dobré praxe, kontaktu s experty v oboru, cíleným sdílením zkušeností.
Realizací projektu došlo k výrazné změně v přístupu ke vzdělávání. Vytvořením užšího partnerství, společných diskuzních a vzdělávacích platforem mezi městským komunitním centrem, mateřskou školou a základní školou byl nastaven funkční systém působící na vzdělávací proces. Zaměřením na inkluzivní vzdělávání došlo k vytvoření podmínek nejen pro vzdělávání dětí se specifickými potřebami, ale i k nastartování změny, která vytváří podmínky pro individualizovaný přístup ke každému dítěti. Inkluzivní opatření ve výuce jsou prospěšná nejen dětem ze sociálně nepodnětného prostředí, ale všem dětem a žákům, které se vzdělávání společně účastní.

Podporou pedagogů a rozšířením školního poradenského pracoviště o koordinátora inkluzivních opatření se vytvořil základ pro prostředí, které umožňuje žákům rozvíjet se dle schopností a možností každého z nich.
Realizací projektu byly nastartovány tayto změny:
Všechny děti z Velkých Hamrů, pokud jim to neznemožní těžký osobní handicap (zdravotní, či mentální) budou navštěvovat místní ZŠ a vzdělávat se společně s ostatními dětmi v hlavním vzdělávacím proudu v duchu společného vzdělávání. Z dlouhodobého hlediska očekáváme lepší školní výsledky u romských dětí a jejich následné vzdělávání v systému středních škol a přirozenou integraci těchto osob mezi majoritní společnost.

  

Projekt Podpora vzdělávání v ZŠ Velké Hamry CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002120 byl podpořen částkou 771 661 Kč. Projekt byl realizován od 1.1.2017 do 31.12.2018.

V rámci projektu byla realizována personální podpora zřízením pozice školního speciálního pedagoga na 0,5 úvazku. Další aktivity byly zaměřené na podporu pedagogů formou vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a inkluze. Třetí podpořenou oblastí bylyu volnočasové aktity pro žáky ZŠ, a to čtenářské kluby a klub logiky a deskových her.

 

 

Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) CZ.02.3.62/0.0/15_001/0000584

Naše škola byla zapojena do projektu na základě smlouvy o spolupráci.

Obsah projektu:

-        implementace jednotných pravidel poskytovaných poradenských služeb;

-        ověřování  poskytovaných podpůrných opatření;

-        podpora vybraným školám, kde se dlouhodobě nedaří podpora žáků se speciálními  potřebami a jsou současně problémy vyplývající z odlišných životních podmínek;

-        vzdělávání  pedagogů formou Programů DVPP- podpora změn vyplývajících z §16