Město Velké Hamry http://www.velke-hamry.cz/ 

Liberecký kraj  http://www.kraj-lbc.cz/ 

MŠMT http://www.msmt.cz/

 

Aplikace: testy, procvičování 

www.proskoly.cz 

https://www.vcelka.cz/cs/

 

Odkazy
Kotva

Děkujeme všem sponzorům naší školy a vážíme si jejich podpory!

Aktivity školy podpořili:

firma Technosklo Držkov, firma SOLIA, spol. s r.o., Jan Mašek - pekařství,  Jaroslav Tomáš -Řeznictví - uzenářství, Sbor dobrovolných hasičů Černá říčka, Jaroslav Zeman - Detoa, firma Šolc konstrukce s.r.o., pan Milan Pilát, pan Petr Štrojsa a firma STR.ANGEL s.r.o., SIZ s.r.o., CNC-Z s.r.o. pan Petr Miček, paní D. SedláčkováMUDr. Zdeňka  Dobiášová, pan Břetislav Brůna, pan Zdeněk Vedral, pan Luděk Röschenthaler, paní MUDr. Hýsková.

Sponzoři

Bazén pro veřejnost

Bazén je otevřen pro veřejnost každou středu od 16:00 do 19:00 v období ŘÍJEN - KVĚTEN.  

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

 

Kondičně – rehabilitační cvičení ve školním bazénu

     Nestátní zdravotnické zařízení Fyzioterapie – Eva Čermáková, vám nabízí kondičně – rehabilitační cvičení v bazénu při ZŠ Velké Hamry. Cvičení působí pozitivně na srdečně-cévní, dýchací a lymfatický systém, zlepšení imunity, udržení a zlepšení fyziologické kloubní pohyblivosti, snížení tělesné váhy, zvýšení svalové síly a vytrvalosti. Kontaktní informace: tel. 721 004 108, cermakova.fyzio@gmail.com.

     • Každou středu mezi 18. a 19. hodinou

     • délka cvičení: 45 minut.

     • Počet cvičících: max. 15 dospělých

     • Cena cvičení: 50 Kč/osoba + vstupné do bazénu

 

Pronájem sportovišť

Nabízíme jednorázový i pravidelný pronájem malé i velké tělocvičny a bazénu. Vzhledem k zájmu je třeba termíny dohodnout s předstihem telefonicky nebo osobně v kanceláři školy na tel. 777 914 021

 Ceny pronájmu:

  • Malá tělocvična (gymnastická)      200 Kč/hod 
  • Velká tělocvična (míčové hry)    200 Kč/hod
  • Bazén     600 Kč/hod
Pro veřejnost
Aktuality
Odběr obědů ve školní jídelně od 14.10.
13.10.2020

Zveřejňujeme aktuální nformace ke školnímu stravování. Žáci mají nárok na odběr obědů ve školní jídelně i v době distanční výuky. Podle pokynů žáci a zaměstnanci školy mohou konzumovat jídlo v jídelně. Rovněž je možné vyzvednout jídla do vlastní nádoby, např. rodiče pro více dětí najednou.
Dnes na další dny všechny děti odhlásíme z odběru. 

Rodiče, kteří mají zájem, aby se žáci stravovali ve školní jídelně, nebo si chtějí odnést jídlo domů, se musí znovu přihlásit. Výdej obědů bude mezi 13 - 14:15 hodinou.

 
Cizí strávníci nemohou konzumovat jídlo ve školní jídelně, mohou si ho však odnést ve vlastních nádobách.

Děkujeme za pochopení

vedení školy

Zajištění výuky pro žáky, kde rodiče jsou zaměstnáni v IZS
13.10.2020

Vláda ČR nařídila krajům určit školu, která bude zajišťovat dohled a výuku pro děti a žáky od 3 -10 let, jejichž rodiče pracují v IZS. Škola pro naši spádovou oblast nebyla zatím určena. Informaci zveřejníme ihned, jak ji získáme.

Děkujeme za trpělivost

vedení školy

Vyšel Zpravodaj školy č.1 2020/2021
25.9.2020

Přinášíme nové číslo občasníku - Zpravodaje ZŠ, ve kterém přinášíme aktuální informace ze života školy a další informace pro širokou veřejnost. Ke stažení Zpravodaj č.1  (Velikost: 1.47 MB)

Změny cen obědů od září 2020
1.9.2020

S ohledem na zdražování vstupních potravin, zejména zeleniny, jsme nuceni upravit kalkulace našich obědů ve školní jídelně Velké Hamry 541 (velká škola). Děti od 7 do 10 let 27 Kč, děti od 11 do 14 let 30 Kč, starší děti 15 + 35 Kč. Cizí dospělí strávníci 67 Kč. Nové ceny jsou platné od září 2020.

Děkujeme za pochopení

Školní časopis - Školní drbna č. 9 (červen 2020)
23.6.2020

>>čtěte zde<< (Velikost: 2.26 MB)

ŠKOLNÍ DRBNA Č. 8
16.4.2020

Nové číslo školního časopisu

(březen 2020)

>>zde<< (Velikost: 2.59 MB)

Využívejte aplikaci Včelka pro rozvoj nejen čtení
18.3.2020

Podporu při nastavování online cvičení v aplikaci Včelka poskytuje naše speciální pedagožka Mgr. Lenka Kořínková. Kontakty: lenka.korinkova@zsvelkehamry.cz a tel. 602411462. 

ŠKOLNÍ DRBNA Č. 7
21.1.2020

Nové číslo školního časopisu

(leden 2020)

klikněte na obrázek

(titulní stranu časopisu) 

Zpravodaj ZŠ a MŠ
16.12.2019

Vánoční číslo školniho občasníku týkajícího se vzdělávání na naší škole si můžete přečíst v příloze. 

Zpravodaj-zs-c1-12-19-20.pdf (Velikost: 610.53 kB)

ŠKOLNÍ DRBNA Č. 6
17.6.2019

Nové číslo školního časopisu

ke stažení zde (Velikost: 3.69 MB)

(červen 2019)

 
 
Mapa webu
A
A
A

Náš tým

Vloženo: 1.1.2019 | Zobrazeno: 14545x |
Pedagogický sbor tvoří: vedení školy - ředitelka školy, zástupkyně ředitelky pro organizaci a administrativu a zástupkyně ředitelky výchovu a vzdělávání. Dále jsou členy pedagogického sboru učitelky mateřské školy, učitelky a učitelé základní školy, vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga a pracovníci školního poradenského pracoviště - školní psycholog, školní speciální pedagogové, školní sociální pedagožka, metodička prevence a výchovná a kariérová poradkyně.

Vedení školy

Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy, zdenka.juklova@zsvelkehamry.cz
vyučuje matematiku a fyziku

Mgr. Hana Pohlová, zástupkyně ředitelky pro administrativu, hana.pohlova@zsvelkehamry.cz 
vyučuje matematiku a zeměpis


Mgr. Kateřina Mannová, zástupkyně ředitelky pro výchovu a vzdělávání, katerina.mannova@zsvelkehamry.cz 
výchovná poradkyně, koordinuje zavádění PBIS v naší škole, vede školní žákovský parlament
vyučuje anglický jazykProvoz školy


Lenka Niedermertlová, ekonomka a účetní školy, sekretariat@zsvelkehamry.cz 
zajišťuje chod kanceláří školy
vede účetnictví školy


Adam Hnyk, školník
zajišťuje správu budov školy (telefon: 777 914 022)

Radka Fišerová, vedoucí školní jídelny  ( email: jidelna@zsvelkehamry.cz )
řídí školní jídelnuPedagogický sbor 
 (kontaktní email:  jméno.prijmeni@zsvelkehamry.cz)

Mgr. Marie Bačová, učitelka 2. stupeň ZŠ
vyučuje český jazyk a dějepis
vede školní kroniku a zajišťuje kulturní akce

Josef Brunclík, asistent pedagoga
je lektorem doučování

Mgr. Lukáš Caha, třídní učitel 7.A
vyučuje český jazyk, zeměpis a informatiku
vede kroužek Tvoříme školní časopis a Diskuzní klub III

Bc. Barbora Čapková,učitelka ZŠ a speciální pedagog - etoped
vyučuje na 1. stupni anglický jazyk a český jazyk, na 2. stupni německý jazyk

Gabriela Částová, vedoucí vychovatelka školní družiny
vede pěvecký kroužek
pracuje jako asistentka pedagoga na 1. stupni ZŠ

Bc. Jana Dědinová, asistentka pedagoga
pracuje jako asistentka pedagoga na 1. stupni ZŠ, je lektorkou doučování

Mgr. Tereza Dobiášová, učitelka ZŠ, metodička prevence, sociální pedagožka
vyučuje dějepis, výchovu ke zdraví, výchovu k občanství a anglický jazyk
poskytuje podporu žákům a rodičům v oblasti sociální
metodicky vede aktivity v oblasti prevence patologických jevů

Mgr. Roman Gašica, třídní učitel 5.B, speciální pedagog, podílí se na projektu SVVH
vyučuje na 1. stupni ZŠ a na 2. stupni svět práce a technické praktikum 
poskytuje podporu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí a žákům s LMP
zajišťuje ekologické aktivity ve škole

Mgr. Veronika Gašicová, třídní učitelka 2. r. 
vede kroužky Diskuzní klub I, Tvořivé ruce

Denisa Hanušová, učitelka MŠ
vyučuje hudební výchovu v malotřídce na Hamrskách
působí jako učitelka v mateřské škole na Hamrskách

Ing. Nikola Havlová, třídní učitelka 6.A
vyučuje matematiku a fyziku

Ing. Jana Havrdová, třídní učitelka 8.A ( email: havrdova.jana@zsvelkehamry.cz)
vyučuje fyziku, chemii a přírodovědné praktikum

Mgr. Jana Havrdová, třídní učitelka 9.A
vyučuje přírodopis, hudební výchovu, svět práce a zdravou výživu
vede kroužek s přírovědným zaměřením

Blanka Hnyková, asistentka pedagoga
asistuje na 1. stupni a ve školní družině

Mgr. Lenka Kořínková, školní speciální pedagog - specializace: logopedie, surdopedie, psychopedie, koordinátor inkluze
poskytuje speciálně pedagogickou péči, zajišťuje komunikaci se ŠPZ, spravuje kompenzační pomůcky

Mgr. Veronika Kotyzová, učitelka 2. stupně
učí anglický jazyk a hudební výchovu
vede kroužek týmové spolupráce COOLNA, spolupracuje se školním parlamentem

Mgr. Marcela Kubíková, třídní učitelka 7.B
učí český jazyk, německý jazyk, výtvarnou výchovu a řemeslné činnosti
vede výtvarný kroužek, 

Soňa Lauerová, učitelka MŠ
působí jako učitelka v mateřské škole na Hamrskách
částečně pracuje jako vychovatelka ve školní družině na Hamrskách

Bc. David Lejsek, třídní učitel 9.B
učí tělesnou výchovu, anglický jazyk a sportovní hry
vede kroužek bojových umění, je lektorem doučování - zaměření anglický jazyk

Mgr. Marcela Lejsková, třídní učitelka 4.B
učí na na 1. stupni a na 2. stupni hudební výchovu a literární a dramatickou výchovu
vede kroužek Diskuzní klub II

Bc. Anna Leksová, učitelka ZŠ
vyučuje tělesnou výchovu
spolupracuje na projektu SVVH II, je lektorkou kroužku Sportovních her

Kateřina Linhartová, třídní učitelka 6.B
vyučuje dějepis
vede Mediální kroužek, je lektorkou doučování

Anna Lubasová, asistentka pedagoga
asistuje na 1. a 2. stupni, specializuje se na žáky s LMP

Mgr. Helena Mališová, učitelka 2. stupně
vyučuje německý jazyk

Mgr. Jana Mašková, učitelka ZŠ
vyučuje anglický jazyk na 1. a 2. stupni ZŠ

Mgr. Lenka Niedermertlová, třídní učitelka 1. r.
je lektorkou projektu Sportuj ve škole
je vychovatelkou ve školní družině

Bc. Veronika Patočková, třídní učitelka 5.A
vyučuje na 1. stupni, spravuje sklad učebnic
spolupracuje na projektu SVVH II

Anna Pekelská, asistentka pedagoga
asistuje na 1. a 2. stupni ZŠ
vede kroužek Logiky a deskových her, je lektorkou doučování

Bc. Věra Pekelská, vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
je lektorkou doučování - zaměření 2. stupeň

Bc. Nikola Prousková, učitelka 2. stupně, koordinátor ICT ve škole
vyučuje matematiku a informatiku

Bc. Kateřina Schmiedová, učitelka
vyučuje přírodopis a tělesnou výchovu na 2. stupni

Mgr. Arana Šourková, třídní učitelka 8.B, kariérová poradkyně
vyučuje český jazyk, svět práce
zajišťuje aktivity kariérního poradenství v rámci projektu SVVH II

Mgr. Soňa Šourková, třídní učitelka 3.r.
vyučuje na 1. stupni
je lektorkou doučování se zaměření na žáky s cizím mateřským jazykem
vede kroužek Sportuj ve škole

Mgr. Dana Trdlová, třídní učitelka malotřídky na Hamrskách
je vedoucí pedagog pro VH 212
vyučuje na 1. stupni 
vede kroužek pro předškoláky

Hana Vedralová, třídní učitelka 4.A
vyučuje na 1. stupni
vede kroužek týmové spolupráce s přírodovědným zaměřením

Bc. Veronika Vitáková, vychovatelka ŠD, učitelka na 1. stupni
pracuje ve škoní družině na Hamrskách
vyučuje na 1. stupni v malotřídce na Hamrskách


O čistotu ve škole se starají a jídlo ve školní jídelně připravují provozní zaměstnanci

Radka Dohelská, pomocnice ve ŠJ
Zlata Fišerová, uklízečka
Zuzana Gavorová, uklízečka
Zlatuše Hloušková, uklízečka
Venuše Hubková, kuchařka
Jana Palová, uklízečka
Josef Patrman, topič a údržbář
Dana Regnerová, kuchařka
Kateřina Samcová, uklízečka
Jarmila Skalská, uklízečka
Anna Svárovská, kuchařka