Kotva

Vítáme Vás

Žákovská knížka

E-jídelníček

SmartClass + student

SmartClass+ teacher

Office 365

Tisknout
Mapa webu

Školní družina

Vloženo: 1.9.2016 | Zobrazeno: 8893x

Součástí Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry je školní družina s kapacitou 76 žáků.  Školní družina má dvě pracoviště, hlavní v budově jídelny na adrese Velké Hamry 541 a druhé ve školní budově na adrese Velké Hamry II 212.


Školní družina 

Školní družina má dvě pracoviště, hlavní se nachází v budově jídelny na adrese Velké Hamry 541 a druhé ve školní budově na adrese Velké Hamry II 212. Vedoucí vychovatelkou je Gabriela Částová, další vychovatelky jsou Bc. Věra Pekelská a Bc. Veronika Vitáková.  


Provozní doba školní družiny
 

Pracoviště Velké Hamry 541 (hlavní budova) 
Ranní provoz:  5:55 - 7:45
Odpolední provoz: 11:30 - 16:30 

Pracoviště Velké Hamry 212 (Hamrska) 

Provoz: 12:00 – 16:00, v pondělí a ve středu do 16:15 
 

Činnost školní družiny 

Činnost školní družiny vychází ze Školního vzdělávacího programu Škola hrou“ její provoz se řídí vnitřní směrnicí Vnitřní řád školní družiny, kde najdete všechny podrobné informace. 

Školní družina je přednostně určena pro žáky nižších ročníků 1. stupně základní školy. Posláním školní družiny je zajistit žákům smysluplné trávení volného času v odpoledních hodinách, umožnit jim seznámit se s různorodými činnostmi, rozvíjet své schopnosti a vytvářet podmínky a prostor pro relaxaci a aktivní odpočinek. V případě potřeb žáků jim umožnit i přípravu na vyučování pod dohledem vychovatelek, asistentů pedagoga nebo lektorů doučování. 

Školní družina kromě vlastních prostor využívá pro svou činnost plavecký bazén, tělocvičnu, školní hřiště a dále školní zahradu s novými herními prvky. Pracoviště Velké Hamry II 212 využívá prostor školy a přilehlou školní zahradu.  
 
Podmínky přihlašování žáků do školní družiny

Zápis žáků do školní družiny probíhá vždy v září - první školní den. Zápis platí i pro žáky, kteří navštěvovali školní družinu i v předchozím školním roce. 

Při vyšším počtu zájemců o školní družinu, než je její maximální kapacita - 60 dětí na pracovišti VH 541, budou žáci přijímáni v tomto pořadí: 

1. přednostně žáci z nižších ročníků, 

2. dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů, 

3. žáci, kteří jsou zařazeni do systému podpory žáků. 

Ukončení docházky do školní družiny 

  • Odhlášení žáka z docházky: osobně či písemně, kdykoli v průběhu školního roku. 

  • Vyloučení žáka z docházky: při opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD, šikaně, hrubých kázeňských přestupcích. 

  •  

Platba za pobyt žáka ve školní družině:

Poplatek 50 Kč za měsíc je vybírán 2x ročně: 

září - prosinec 200 Kč 

leden - červen 300 Kč 

Platba probíhá pokud možno bezhotovostně, pokud je hotovostní, přebírá ji proti příjmovému dokladu vychovatelka ŠD.